HƯỚNG DẪN HÀN GIÓ ĐÁ 2020. Hàn thau, sào đồ inox mỏng như lá lúa chi tiết cho các bạn mới !Những gì đẹp nhất ở một góc nhỏ cuộc sống miền quê, mình xin lưu lại ở trang Kỉ NIỆM MIỀN QUÊ này, và chia sẻ đến các bạn gần xa xem cho vui. Mong các bạn dành cho kênh một chút thiện cảm ! Cảm ơn các bạn !……
What is most beautiful in a small corner of rural life, I want to save and share with friends near and far for entertainment. Hope you support! Thank you !…… #Kiniemmienque #hangioda #haninox

Nguồn Video

31 comments

  1. hàn que thau tây lên inox phải chú ý chỉnh đá nhiều hơn, bớt gió lại cho ngọn trắng dài ra (khác với hàn sắt chỉnh ngọn tim lửa trắng ngắn), chú ý ko để inox nung quá đỏ, nếu inox bị nung đỏ quá sẽ ko ăn thau,dùng hàn the nhiều, tránh hàn đi hàn lại 1 chỗ nhiều lần, chỉ vậy thôi

Leave a comment